Tapintható Láthatatlan

Magyar   |   Deutsch   |   English

A Rotaryról…

 

Rotary... a cselekvő humanizmus

A Rotary szakemberek, üzletemberek világszervezete, akik hisznek az emberbaráti segítség fontosságában, magas etikai normákat állítanak minden szakmában, segítik a nemzetek közötti jó viszony és a béke előmozdítását. Különböző nemzetiségű, vallású és politikai meggyőződésű embereket fog össze az együttműködés baráti légkörében. Az első klubot a Rotary Club of Chicago (USA, Illinois) életre hívásával Paul Percy Harris ügyvéd alapította 1905. február 23-án. A Rotary rohamosan terjeszkedett előbb az Egyesült Államokban, a 20-as évektől kezdve Európában, majd a világ többi részén is. Jelenleg a 166 országban és 529 régióban működő 31 ezer Rotary klubnak mintegy 1,2 millió férfi és nő tagja van, így ez a világ legkiterjedtebb jótékonysági szervezete.

Hazánkban a Rotary 1989-ben éledt újjá, ma már meghaladja az ezret a tagok száma. A Rotary Club Budapest-Budavár az elsők között, 1990-ben alakult.

A Rotary célja, hogy a világban kapjon minél nagyobb teret a megértés, a jószándék, az emberek és a népek közötti barátság és igazságosság a mindennapi életben („Service Above Self” – „Szolgálat az önérdek felett”, illetve a "Köz szolgálata, az Én felett"). A Rotary céljai között szerepel a hátrányos helyzetű emberek (vakok és mozgássérültek) életének könnyebbé tétele is. Karitatív tevékenységünk a tagok saját munkájára és anyagi erejére támaszkodik. A Rotary ezt a célt az alábbi módokon igyekszik elérni:

1.         A barátság ápolásával, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára;

2.         A magán- és hivatásos életben a magasi etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékének elismerése által;

3.         Valamennyi rotarista felelősségteljes magán-, és hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatásával;

4.         A jószándék ápolásával, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja a segítőkészség ideálját követő, dolgozó férfiak/nők világközössége által.

A négy tételt minden rotarista magáénak vallja, illetve addig lehet valaki rotarista, ameddig fenti tételek szerint él és munkálkodik.